Beneficiile Pro Customer®

Impact vizibil

PRO Customer® urmărește obținerea unui impact la nivelul următorilor indicatori ai unui sistem de vânzări:

  • Nivel venituri
  • Stabilitate și eficiență
  • Cotă de piață

PRO Customer®

Creșterea eficacității și eficienței vânzării
Dobândirea sau păstrarea statului de furnizor preferat
Creșterea gradului de satisfacție al clienților
Motivarea echipei de vânzări și a echipei de suport clienți

Pentru a obține un astfel de impact, PRO Customer® acționează asupra următoarelor elemente cheie:

Creșterea eficacității vânzării

PRO Customer® urmărește creșterea șanselor ca un client să devină cumpărător și obține acest lucru ghidând clientul pas cu pas, pe baza procesului său natural de cumpărare. Astfel clientul este condus, întotdeauna pe baza acordului său explicit, către o soluție care are cele mai mari șanse să fie acceptată. Detalii privind avantajele importante ale procesului de ghidare sunt prezentate în secțiunea Punctele forte ale metodei PRO Customer®.

Creșterea eficienței vânzării

În abordarea metodei PRO Customer®, eficiența vânzării joacă un rol important. Metoda PRO Customer® urmărește folosirea cât mai bună a resurselor printr-o abordare care:

  • Evită pierderea de timp și alte resurse prin înțelegerea etapei de cumpărare în care se află clientul și prin continuarea procesului de vânzare doar atunci și doar în modul în care se justifică acest lucru
  • Câștigă timp prin formularea de la bun început a celei mai potrivite oferte, posibilă printr-o analiză consultativă a situației clientului.

Dobândești sau păstrezi statul de furnizor preferat

Chiar dacă un client nu a devenit cumpărător în prezent, acesta poate deveni cumpărător în viitor. De aceea, este esențială menținerea șanselor ca un client să fie interesat de produsul sau serviciul oferit, iar acest interes este menținut doar atunci când clientul a avut o experiență plăcută în interacțiunea cu personalul de vânzări. Metoda PRO Customer® asigură această experiență:

  • Motivează, implică și responsabilizează clientul
  • Nu exploatează clientul, ci îl sprijină.

Creșterea gradului de satisfacție al clienților deserviți de sisteme de servicii clienți

Un sistem performant de servicii clienți este dificil de întâlnit în practică, fie că este vorba despre service, suport tehnic, informații sau alte servicii. Nu doar că un client nemulțumit de serviciul primit este pierdut ca viitor client, dar nemulțumirea sa poate ușor influența decizia de cumpărare a altor potențiali clienți.

PRO Customer® pune accentul pe performanțele sistemelor de servicii clienți folosind același proces de ghidare ca și în cazul unei vânzări. Această abordare se bazează pe observarea faptului că,indiferent de tipul tranzacției – vânzare sau servicii – un client cumpără întotdeauna o soluție pentru problema sa. Prin urmare, procesul de ghidare PRO Customer® se aplică similar vânzării și în cazul unei tranzacții din domeniul serviciilor pentru clienți.

Motivarea echipei de vânzări și a echipei de suport clienți

Ca și în orice alt domeniu, persoanele care lucrează direct cu clientul își bazează preponderent motivația pe succesele înregistrate în activitatea curentă. Spre deosebire însă de alte domenii, succesul în activitatea directă cu clientul este ușor vizibil și cuantificabil. PRO Customer® oferă acestor persoane o metodă eficace și naturală, care sporește considerabil succesul în vânzări și servicii clienți, contribuind astfel la menținerea și creșterea gradului de motivare. Fiind naturală, metoda este adoptată cu ușurință și, de cele mai multe multe ori, cu încredere și entuziasm de către cei ce o vor utiliza.