Etapele implementării PRO Customer®

Flexibilitate

Implementarea unui sistem PRO Customer® poate fi organizată flexibil, răspunzând astfel unei varietăți largi de situații și nevoi ale organizației. În acest mod oferim clientului posibilitatea de a decide anvergura și conținutul proiectului în funcție de diverși factori cum ar fi: priorități organizaționale, cultură organizațională, resurse existente, orizont de timp, raport cost beneficiu dorit și altele.

Orice aspect care privește implementarea PRO Customer® este discutat și convenit cu organizația client – spre exemplu stabilirea grupului țintă, modul de etapizare a implementării PRO Customer® în funcție de prioritatea unor anumite produse, servicii, situații, sau segmente de clienți, structura procesului de instruire, gradul de detaliu al adaptării PRO Customer® la diverse situații specifice activității organizației.

 

Structura proiectului de implementare a unui sistem PRO Customer®

Implementarea sistemului PRO Customer® presupune două componente principale:

  • Implementarea metodei PRO Customer® de interacțiune cu clienții (Procesul de ghidare)
  • Dezvoltarea, dacă este necesar, a anumitor aspecte ale sistemelor interne de vânzări sau servicii suport pentru clienți

X

Priorități organizaționale
Orizont de timp
Resurse existente
Raport cost beneficiu
Cultură organizațională

Activitățile proiectului de implementare a unui sistem PRO Customer®

Orice proiect PRO Customer® urmărește obținerea unui impact semnificativ, durabil și un raport investiție – beneficiu relevant. Activitățile proiectului sunt definite și structurate astfel încât să susțină atingerea acestor obiective.

Analiza diagnostic

În cadrul acestei activități este analizată situația actuală din cadrul organizației cu privire la cele două componente de bază ale sistemului PRO Customer®:

  • Procesul interacțiunii cu clienții – în cadrul procesului de vânzare sau servicii clienți
  • Structura și funcționarea sistemelor interne de vânzări sau servicii clienți

Concluziile analizei diagnostic constituie baza pentru a formula o propunere privind implementarea PRO Customer® în organizație.

Dezvoltarea sistemelor interne de vânzări sau servicii suport pentru clienți

Această componentă a proiectului PRO Customer® vizează dezvoltarea, printr-un proces de consultanță, a anumitor elemente ale acestor sisteme interne, dacă analiza diagnostic a constatat nevoi în acest sens.

Etapele implementării metodei PRO Customer®

ETAPA ADAPTĂRII METODEI PRO CUSTOMER® LA SPECIFICUL ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIEI

1. Analiza situațiilor de interacțiune cu clienții

2. Adaptarea metodei PRO Customer® de interacțiune cu clienții

ETAPA IMPLEMENTĂRII METODEI PRO CUSTOMER®

3. Instruirea unui grup pilot

4. Testarea metodei PRO Customer® de interacțiune cu clienții

5. Finalizarea adaptării metodei PRO Customer® de interacțiune cu clienții

6. Instruirea grupului țintă

ETAPA INTEGRĂRII METODEI PRO CUSTOMER®

7. Integrarea metodei PRO Customer® în activitatea uzuală a organizației